Pro Patria
Kiuruvesi

Pro Patria -taulut Kiuruvedellä

Pro Patria on latinaa ja tarkoittaa isänmaan puolesta. Taulut ovat muistomerkkejä talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden sotilaiden kunniaksi. Niihin on koottu kaatuneiden nimet, syntymä- ja kuolinpäivämäärät.

 

Sankarivainajien muistotauluja laitettiin sotien jälkeen etenkin kyläkoulujen seinille. Kyläkoulut olivat luonteva sijoituspaikka tauluille, sillä tauluihin kirjatut sotilaat olivat kyseisten kylien asukkaita. Maaseudulla kaikki tuntevat toisensa ja koulu on kylän sydän. Oli luontevaa sijoittaa muisto kaatuneista heidän kotikonnuilleen. Ajan kuluessa Pro Patria -taulun hankkimiseen vaikuttanut taustayhteisö tai sijoituspaikka on voinut lakata olemasta, ja taulu on tarvinnut uuden sijoituspaikan. Joskus taas taulu teetettiin vasta viime vuosikymmeninä, eli ne ovat iältään hyvin vaihtelevia. Uusin Kiuruvedellä julkistettu Pro Patria -taulu on vuodelta 2023. Tärkeää on, että muistomerkit isänmaan puolesta taistelleista säilyvät myös tulevaisuudessa.

 

Pro Patria -työryhmä kartoitti Kiuruvedellä sijaitsevien taulujen paikat ja teki suunnitelman muutamien taulujen siirtämisestä. Työryhmän ajatuksena oli, että saataisiin vielä kerättyä tietoa Pro Patria -tauluihin kirjattujen sankarivainajien historiasta mahdollisimman saavutettavasti ja näin ollen työryhmä pyysi Kiuruveden kansalaisopistoa mukaan yhteistyöhön. Kiuruveden kansalaisopistossa toimi kaikille avoin Sodan ajan historiaa talteen -ryhmä lukuvuoden 2022-2023 ajan. Perustiedot aineiston kokoamiseen saatiin Esko Kaikkosen toimittamasta Sodan vuodet 1939-1945 historia ja matrikkeli -teoksesta. Lisäksi kuvien ja tietojen kokoamisessa on käytetty laajasti eri lähteitä ja henkilöhaastatteluja. Nämä tiedot on koottu propatriakiuruvesi.fi -sivustolle. Kaikista Pro Patria -tauluihin kirjatuista sankarivainajista on vähintään matrikkelin mukaiset tiedot nettisivustolla. Useista sankarivainajista on myös henkilökuva, henkilöhistoriaa elämän vaiheista ja kuolinilmoitus. Kuolinilmoitukset kuvaavat hyvin vaikeaa sodan aikaa ja suunnatonta surua. Varmasti löytyy vielä lisää muistitietoa Pro Patria -tauluihin kirjatuista sankarivainajista. Näitä tietoja voidaan lisätä nettisivustolle. Mikäli tietoja ja kuvia on, kannattaa ottaa yhteyttä Kiuruveden kulttuuritoimeen.

 

Sydämelliset kiitokset kaikille Pro Patria -sivuston tietojen kokoamiseen osallistuneille vapaaehtoisille.

Pro Patria -taulujen sijainnit kartoissa (tulossa)